Vismigratie

Vissen moeten zich vrij van het ene naar het andere gebied kunnen bewegen als het levensstadium of de omstandigheden daarom vragen. Dat geldt niet alleen voor trekvissen als paling en zalm die duizenden kilometers afleggen naar hun paaigebieden, maar ook voor vrijwel alle vissoorten die in de Hollandse polders voorkomen. Met de intrede van het integrale waterbeheer is in het overheidsbeleid meer aandacht ontstaan voor de ecologische waarde van de watersystemen. Vismigratie is daarom steeds vaker terug te vinden als thema in beleidsplannen en visies.

VisAdvies helpt waterbeheerders bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van vismigratie.

Neem voor meer informatie contact op met onze medewerkers.