Sonar

Een van de belangrijkste toepassingen van de sonar is het in kaart brengen van de omvang van de visstand (visdichtheid en biomassa). Vooral in diepe grind- en zandwinplassen is de visstand lastig in kaart te brengen met conventionele visserijen waardoor de betrouwbaarheid van de gegevens laag is. 

Lage inspanning
Een bijkomend voordeel is de relatief lage inspanning. Gemiddeld kan een proefgebied van 1000 ha in 8 uur in kaart worden gebracht. Bovendien is er nauwelijks of geen verstoring voor de vis, in tegenstelling tot conventionele visserijen, wat leidt tot een betrouwbare schatting van de omvang van de visstand. Daarbij komt dat vissen niet worden gevangen en geen onnodige netschade ondervinden.

Officieel meetinstrument 
Bij de uitvoering in het veld en de analyse van de gegevens wordt strikt de officiële richtlijn gevolgd (EN 15910:2014: Waterkwaliteit – Richtlijn voor de schatting van de visdichtheid met mobiele hydro-akoestische methoden). Er dient wel opgemerkt te worden dat met de sonar geen onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende vissoorten. Maar aan de hand van aanvullende kuil- en of zegenvisserij kan toch een goed beeld worden verkregen van de vissoorten die met de sonar worden waargenomen.

Neem voor meer informatie contact op met onze medewerkers.
 

De sonar kan ook worden ingezet bij vismigratie, zie ook het onderwerp sonarbemonstering/monitoring.