Ontwerp vispassage

Een vismigratievoorziening is een maatregel met als doel de vismigratie terug te brengen in de oude staat, zodat vissen vrij kunnen migreren. In veel gevallen wordt er een technische constructie bedacht zodat de vissen de barrière kunnen omzeilen. Bij het ontwerp van een dergelijke technische constructie, moet rekening worden gehouden met de biologische- en hydraulische randvoorwaarden voor de vis. VisAdvies ontwerpt, adviseert en begeleidt gehele trajecten bij de aanleg van vispassages. 

Neem voor meer informatie contact op met onze medewerkers.