VisAdvies adviseert Chinezen bij vispassage in Wu-River

China is in de laatste 10 jaar uitgegroeid tot een van de grootste economische machten van de wereld. Om aan de enorme energiebehoeften te kunnen voldoen worden op grote schaal waterkrachtcentrales gebouwd. Duidelijk is dat dit grote consequenties heeft voor de vismigratie in deze rivieren. Dit probleem is door de Chinese overheid onderkend en internationale hulp is inmiddels ingeroepen.

VisAdvies in China
In opdracht van de bouwdienst van Rijkswaterstaat en het Wereld Natuur Fonds is VisAdvies gevraagd advies te geven bij het ontwerpen en het aanleggen van een geschikte vispassage bij de Pengshui Dam in de Wu rivier, een zijrivier van de Yangtze. (Foto: Pengshui dam)

Er zijn inmiddels drie bezoeken gebracht wat ertoe moet leiden dat er op korte termijn een vismigratie voorziening wordt gerealiseerd. Mocht dit tot een goed einde worden gebracht, dan zullen ook plannen ontwikkeld worden voor de grootste waterkrachtcentrale ter wereld bij de drie kloven dam in de Yangtze.

Grotere kaart weergeven
De locatie van de Pengshui dam