Steurvangst in het Hollands Diep

In het Hollands Diep is door V.O.F. Visserijbedrijf De Visser uit Klundert een respectabele steur gevangen. De vis werd op donderdag 18 mei aangetroffen in een grote fuik en zorgde aldaar voor nogal wat kabaal.

Tussen Visserijbedrijf De Visser en VisAdvies BV bestaat al een langjarige goede samenwerking in diverse onderzoeksprojecten. Zo vangen zij de benodigde salmoniden (zalm en zeeforel) voor onderzoek dat VisAdvies BV uitvoert voor Rijkswaterstaat RIZA.

Zonder hun werkzaamheden zou dergelijk onderzoek niet mogelijk zijn. Zo bestaat ook al lang de afspraak dat wanneer zij een bijzondere vangst doen, ze deze melden bij VisAdvies, in de hoop de Nederlandse visfauna te verrijken met een nieuwe soort of een interessante waarneming.

In reactie op de melding zijn vissoortdeskundigen van VisAdvies BV naar Moerdijk afgereisd om de steur te determineren, in de hoop een Atlantische steur (Acipenser sturio) aan te treffen.

Door familie De Visser was de steur in een bun opgeslagen, waarbij het nog een heel karwei bleek de vis er weer uit te krijgen. De vis bleek in een perfecte conditie en was nagenoeg onbeschadigd.

Nadat de steur licht was verdoofd om de vis te behoeden voor stress, konden de medewerkers van VisAdvies BV enkele metingen aan de vis verrichten. Zo werd de totale lengte van de vis gemeten, net als de lengte van de kop en de snuit, de afstand van de baarddraden tot de tip van de neus en de bek en de afmetingen van de beenplaten op de zijkant van de vis en de aantallen beenplaten op de vis.

Nadat de determinatietabellen waren gehanteerd was de conclusie dat het niet een Atlantische steur betrof maar, naar alle waarschijnlijkheid, een Russische steur (Acipenser gueldenstaedtii). Correcte determinatie van de diverse steursoorten is lastig en wordt nog bemoeilijkt doordat diverse met elkaar gekruiste soorten in de handel verkrijgbaar zijn.

Zo is ook waarschijnlijk deze vis een zogenaamde "tuincentrum steur", die te groot gegroeid is voor vijver of aquarium en vervolgens in de benedenrivieren is losgelaten.

Desalniettemin is het voorkomen en de vangst van deze steur in een prima conditie, met een lengte van 115 cm een aanwijzing dat de kwaliteit van de benedenrivieren zodanig is dat ook een gevoelige soort als de steur er weer goed kan leven. Na de determinatie is de vis weer losgelaten op de locatie waar deze gevangen is. Helaas moeten we nog even wachten op een echte Atlantische steur.

.