Primeur: VisAdvies bemonstert eerste grote hevelvispassage Roermond

In oktober zal de bouw van de eerste grote hevelvispassage bij de stuw van Roermond klaar zijn. Deze hevelvispassage komt naast de al aanwezige bekkenvispassage te liggen in de Maas bij Roermond en is ontwikkeld door FishFlow Innovations. Beiden vispassages zullen gedurende twee maanden in het najaar van 2008 en gedurende drie maanden in het voorjaar van 2009 bemonsterd worden.

De bemonstering zal uitgevoerd worden door VisAdvies in samenwerking met AquaTerra-KuiperBurger (ATKB). Het monitoringsonderzoek betreft een vergelijking van de functionaliteit van de hevelvispassage en de bekkenvispassage, ten behoeve van de stroomopwaartse migratie van de op de Maas voorkomende salmoniden en riviertrekvissoorten. De centrale vraagstelling van het monitoringsonderzoek in Roermond is: ‘functioneert, bij gelijkwaardige omstandigheden en condities, de hevelvispassage tenminste even goed, dan wel beter, als de bekkenvispassage’.

.