Bemonstering nieuwe vispassage Borgharen

In het voorjaar van 2008 is de, recentelijk nieuw aangelegde, vispassage bij Borgharen gedurende 13 weken bemonsterd met een monitoringsfuik. De fuik werd wekelijks op maandag geplaatst. Elke woensdag en vrijdag werd de fuik gelicht en vrijdag werd deze verwijderd om vrije vismigratie te garanderen.

In de periode 25 maart - 20 juni 2008, zijn er 18 vissoorten en in totaal 441 vissen gevangen. De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met visvangstgegevens van vergelijkbare vispassages in de Maas (Grave, Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek) en in de Nederrijn / Lek (Driel, Amerongen en Hagestein). Een belangrijke conclusie is dat de vergaarde gegevens niet bij uitstek geschikt zijn om het functioneren van de vispassage in Borgharen tot in detail te toetsen.

Op basis van het aantal gevangen vissoorten en de lengtes kan wel worden geconcludeerd dat de vispassage naar behoren functioneert. Een belangrijke aanbeveling is dat de lokstroom, benedenstrooms van de vispassage, wordt aangepast door meer stroomafwaarts van de stuw te oriënteren.

.