Imaging Sonar

Met behulp van de Imaging Sonar kan op een efficiënte manier onderzoek worden verricht aan het aanbod en gedrag van vissen bij kunstwerken zoals vispassages, gemalen en waterkrachtcentrales. Daarnaast kan met deze techniek een indicatieve vistelling worden gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

Efficiënte opnames
Het voordeel van de Imaging Sonar is dat deze onbemand ingezet kan worden. Na installatie kan de sonar het aanbod en gedrag van vissen continu volgen. Met behulp van een WIM kunnen deze gegevens snel inzichtelijk worden gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

Ruim bereik
Voor het uitvoeren van een bestandsopname wordt de sonar mobiel ingezet vanuit een boot. Op deze wijze kunnen delen van het water die met conventionele vistuigen moeilijk of zelfs niet af te vissen zijn, toch worden onderzocht. Door het ruime bereik van de sonar, tot 61 meter vooruit en naar beneden, kan ook op grotere afstand de aanwezigheid van vis worden onderzocht.

Bestandsopname karpers met Imaging Sonar