Akoestische zenders

De akoestische zenders worden vooral ingezet bij het bestuderen van het gedrag van vis bij waterkrachtcentrales, gemalen, vispassages en sluizen.

Techniek
Bij de techniek worden in het studiegebied zogenaamde hydrofoons op strategische locaties geplaatst. Wanneer een vis het studiegebied inzwemt, kan de vis op enkele tientallen centimeter naukeurig driedimensionaal worden gevolgd. 
De zenders waarmee de vissen worden uitgerust hebben een maximale levensduur van een jaar. 

Voorbeeld
In december 2008 heeft VisAdvies migrerende schieralen driedimensionaal gevolgd in het inlaatkanaal van de waterkrachtcentrale Alphen/Lith. Het eerste filmpje laat het inlaatkanaal van de centrale zien van bovenaf. Het zwemgedrag van een schieraal richting de vier turbines boven in het beeld is goed te zien. De kleuren geven de hoogte in de 15 m hoge waterkolom weer. Het tweede filmpje laat het inlaatkanaal van de centrale zien 'in' het water, kijkend naar de 4 turbines. Het zwemgedrag van een schieraal richting de vier turbines is goed te zien. De kleuren geven de hoogte in de 15 m hoge waterkolom weer.

 

Bovenaanzicht van een aal nabij de turbines van WKC Lith
Zijaanzicht van een aal nabij de turbines van WKC Lith
Gedrag alen voor de turbines van een WKC